POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

Torikatu 74, 90120 Oulu

puh. 044 5115 741

sähköposti: pohjoinen(at)ort.fiPAPISTO (Oulu, Meri-Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Koillismaa)


Marko Patronen

Rovasti, kirkkoherra

p. 044 5115 742

marko.patronen (at) ort.fi


Vapaapäivät maanantai ja tiistai.


Tuukka Rantanen

Pappi

p. 044 5115 744

tuukka.rantanen (at) ort.fi

Vapaapäivät maanantai ja tiistai.KANTTORIT (Oulu, Meri-Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Koillismaa)


Juhani Matsi

Kanttori

p. 044 5115 743

juhani.matsi (at) ort.fi


Vapaapäivät maanantai ja tiistai.


Leena Lomu

Kanttori

p. 044 5115 748

leena.lomu (at) ort.fi


Vapaapäivät maanantai ja tiistai.KANSLIANHOITAJA (Pohjois-Suomen seurakunta)


Eeva-Kaarina Parrila

kanslianhoitaja

puh. 044 5115 741

email: ek.parrila(at)ort.fi
PAPISTO, Lapin kappeliseurakunta


Jaakko Vainio

Lapin kappeliseurakunnan pappi, Rovaniemi

p. 0400 178 744

jaakko.vainio@ort.fi


Rauno Pietarinen

Rovasti, Ivalo

p. 050 309 9120

rauno.pietarinen@ort.fiKANTTORIT, Lapin kappeliseurakunta


Kaisa Pahkala

Kanttori, Rovaniemi

p. 040 809 2877

kaisa.pahkala@ort.fi


Anneli Pietarinen

Kanttori, Ivalo

p. 040 747 9628

anneli.pietarinen@ort.fiPAPISTO, Kainuun kappeliseurakunta


Heikki Harvola

Kainuun kappeliseurakunnan pappi, Kajaani

p. 045 326 9311
heikki.harvola@ort.fi

 

Reijo Marjomaa
Pappi, Kajaani

puh. 045 142 7007
sähköposti: reijo.marjomaa@ort.fiKANTTORI, Kainuun kappeliseurakunta


Kai Tulehmo
kanttori, Kajaani
p. 044 358 1775
kai.tulehmo@ort.fi
MUU PAPISTO


Jaso Pössi

Kokkolan matkapappi

p. 044 493 9002

jaso.possi@ort.fiKauko Makkonen

Rovasti

p. 040 9675 505


Osmo Kurola

Diakoni, FL

p. 040 419 1150

osku (at) kurola.com


Kari Paakkola

Diakoni

p. 040 528 1653Eläkkeellä oleva papisto


Eino Hynninen

Rovasti

p. 040 555 2697


Raimo Kiiskinen

Rovasti

p. 0400 890 622HIIPPAKUNNAN PÄIVYSTÄVÄN PAPIN NUMERO:

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)Pyhän Kolminaisuuden katedraalin isännöitsijä

Timo Arhippainen

Ipodiakoni

p. 044 5115 745

Seu­ra­kun­nan hallinto

Seu­ra­kun­nan­val­tuus­to on seu­ra­kun­nan ylin päättävä elin, jonka seu­ra­kun­ta­lai­set va­lit­se­vat neljän vuoden välein vaaleissa.


Valtuusto valitsee seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton, joka vastaa käytännön joh­ta­mi­ses­ta ja val­mis­te­lee asiat val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si.


Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton it­seoi­keu­tet­tu­ja jäseniä ovat kirk­ko­her­ra ja ka­te­draa­lin isän­nöit­si­jä.

Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na toimii kirk­ko­her­ra, ja neuvoston apuna toimii erilaisia toi­mi­kun­tia ja työryhmiä.


SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO

https://ort.fi/uu­tis­huo­ne/2021-11-22/pohjois-suomen-or­to­dok­si­sen-seu­ra­kun­nan-valtuusto-valittu

Edelleen voimassa olevat yleiset hygieniaohjeet:

  • Kirkkoon tullessa ja kirkosta poistuessa kädet tulee desinfioida käsidesillä
  • Käsihygienian lisäksi kiinnitetään huomiota myös yskimis- ja ai­vas­ta­mis­hy­gie­ni­aan sekä fyysisten kontaktien minimointiin
  • Pidättäydytään kättelemisestä, halaamisesta, kristottamisesta eli poskisuudelmista sekä ikonien, ristin tai papin käden suutelusta
  • Flunssaoireisena ei tule osallistua mihinkään seurakunnan toimintaan!
  • Niissä tilanteissa, joissa ei ole mahdollista pitää turvavälejä, suositellaan käytettäväksi kasvomaskeja.
  • Ehtoollinen jaetaan kertakäyttöisillä puukuitulusikoilla, jotka hävitetään polttamalla.

Следует избегать любого физического контакта (другие люди, иконы и т.д.)

Если у вас есть какие-либо симптомы гриппа или подобные тому, не приходите на службы.

Вы должны соблюдать безопасное расстояние в 2 метра от окружающих вас людей (это не относится к людям из одной семьи).

Безопасное расстояние должно соблюдаться и в очереди на причастие.  Не целуйте и не трогайте чашу, не протирайте рот тканью.

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1666439026239_ak2kansi-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.