OULUN TIIS­TAI­SEU­RA

Pu­heen­joh­ta­ja Tuula Jokiranta

040 5866326,  tuula.jokiranta@dnain­ter­net.net


Oulun tiis­tai­seu­ran lähiajan ta­pah­tu­mat ja kokoon­tu­mi­set


SYKSY 2022


Huom! to 8.9. klo 10 liturgia Ju­ma­lan­syn­nyt­tä­jän syn­ty­mä­juh­la+ tiis­tai­seu­ran kahvit srk-salissa 


- ti 20.9.


- ti 4.10.


- ti 18.10. Pohjois-Viena-seura vieraana


- ti 1.11.   Eila Onnela kertoo kirjasta Ark­ki­piis­pa Leo: Kutsumus ja tahto


- ti 15.11.  Jukka Mäntymäki: Pyhä Arsenios Kap­pa­do­kia­lai­nen


-ke 30.11. klo 17 eh­too­pal­ve­lus kirkossa ja jou­lun­val­mis­tus­juh­la srk-salissa


KEMPELEEN TIIS­TAI­SEU­RA


Syksyn kokoon­tu­mi­set:


Torstai 27.10.2022 klo 18.30 Arja Läh­teen­ki­vel­lä, Tii­li­pel­lon­tie 4 B 9, Kempele


Torstai 17.11.2022 klo 18.30 Raija Si­ni­aal­lol­la, Aju­rin­pi­ha 4 A 3 , Kempele


Torstaina 8.12.2022 klo 18.30 jou­lu­juh­la Heljä Ra­hik­ka­lal­la, Kok­ko­kan­kaan­tie 125, Kempele.


Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!


Li­sä­tie­to­ja pj Heljä Rahikkala

puh. 040-5181 071, tai helja.rahikkala@gmail.com

MERI-LAPIN TIIS­TAI­SEU­RA

Ter­ve­tu­loa mukaan Kemin, Keminmaan, Tornion, Simon or­to­dok­sit ja kirkkomme ystävät!

Var­si­nai­sek­si kokoon­tu­mis­päi­väk­si on va­kiin­tu­nut maanantai. Ellei toisin mainita, kokoon­num­me
Kemin ort. kirkolla maa­nan­tai­sin klo 15.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

li­sä­tie­to­ja: kerttu.junnonen@gmail.com,

puh. 050 335 6580


Syksy 2022


12.9. Kokoon­tu­mi­nen kirkolla, syys­kau­den suun­nit­te­lua.


12.10. Klo 17 eh­too­pal­ve­lus Pyhän Mikaelin kirkossa Ke­min­maas­sa ja eku­mee­ni­nen teeilta Keminmaan srk.talolla. Lähtö kimp­pa­kyy­dein Kemin ort.kirkon edestä klo 16.40. Mukana isä Tuukka ja khra Ari Rau­ta­kos­ki.


28.10. ( Huom! perjantai) kar­ja­lan­pii­rak­ka­tal­koot kirkolla alkaen klo 15. Piirakat tar­joil­laan 30.10. liturgian kirk­ko­kah­veil­la.


13.11. Osal­lis­tum­me li­tur­gi­aan Torniossa klo 10. Sovitaan kimp­pa­kyy­dit. Liturgian jälkeen tiis­tai­seu­ra tarjoaan lounaan ravintola Golden Flowe­ris­sa Torniossa.


12.12. klo 15 kirkolla Lucia-juhlan ja ke­vät­kau­den suun­nit­te­lua.


14.12. klo 17 eh­too­pal­ve­lus ja Lucia-juhla. Vieraina Ro­va­nie­men tiis­tai­seu­ra­lai­sia.

Ti­lai­suu­det ovat kaikille avoimia. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

RAAHEN TIIS­TAI­SEU­RA

Tiis­tai­seu­ra kokoontuu kerran kuu­kau­des­sa Raahen ru­kous­huo­neel­la (Bra­hen­ka­tu 2) sekä järjestää kirk­ko­kah­vit ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten jälkeen.


pj. Pekka Jylänki, p. 050 540 2237

vaka14@hotmail.com 


siht. Eija Mätäsaho, p. 044 026 5201

eijaulla@gmail.com


Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!VIHANNIN TIIS­TAI­SEU­RA

Pj. Hanna Ylikulju p. 044 211 5647

siht. Ulla Haukka p. 040 746 1524


Tiis­tai­seu­ra järjestää kirk­ko­kah­vit pal­ve­lus­ten jälkeen Vihannin tsa­sou­nas­sa.


Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!


KUUSAMON TIIS­TAI­SEU­RA

pj. Seppo Pyy p. 040 8367074

tai seppo.pyy (at) kuusa­mo­lai­nen.com


Tiis­tai­seu­ro­ja vietetään yleensä Kuusa­mos­sa jär­jes­tet­tä­vien li­tur­gioi­den jälkeen.

Li­sä­tie­to­ja pu­heen­joh­ta­ja Seppo Pyyltä.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1666439026239_ak2kansi-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.