PER­HE­PÄI­VÄ OULUSSA LA 12.11.

Lau­an­tai­na 12.11. Oulussa on eri­tyi­ses­ti lap­si­per­heil­le suunnattu tapahtuma, joka alkaa kirkossa li­tur­gial­la klo 10.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jälkeen seu­ra­kun­ta­sa­lil­la on tarjolla lounas, as­kar­te­lua, leikkejä, ja lop­pu­hui­pen­nuk­se­na klo 14.30 alkaen Soivan siilin konsertti!

LÄM­PI­MÄS­TI TER­VE­TU­LOA!


KIRK­KO­KER­HO OULUSSA


Lapsille tar­koi­tet­tu kirk­ko­ker­ho kokoontuu sun­nun­tai­sin ker­ho­huo­neel­la (Torikatu 74) klo 10-10.45.
Oh­jel­mas­sa on ohjattua as­kar­te­lua, leikkiä, laulua ym. toimintaa. Kerhon jälkeen mennään ka­te­draa­liin ja osal­lis­tu­taan pyhään eh­tool­li­seen yhdessä van­hem­pien kanssa.


Tie­dus­te­lut: Anne Patronen,

p. 040 540 8943

säh­kö­pos­ti: an­ne­pat­ro­nen0@gmail.comÄITI/ISÄ-LAP­SI­PII­RI eli per­he­ker­ho Oulussa ja Kemissä 


Syksyllä alkaa kokoon­tu­maan jälleen kaivattu per­he­ker­ho, jossa pikkuinen voi tulla joko äidin, isän, iso­van­hem­pien, muun huoltajan, kummin tai vaikka iso­si­sa­ren kanssa ker­hoi­le­maan kanssamme. 

Kokoon­num­me Oulussa tors­tai­sin klo 11-12.30 ker­ho­huo­neel­la vä­li­pa­lalan ja yh­des­sä­olon merkeissä, Kemissä seu­ra­kun­ta­sa­lis­sa kes­ki­viik­koi­sin klo 16-17.

Oh­jel­mas­sa tarpeen mukaan myös mus­ka­ri­lau­lu­ja :)


Oulussa to 8.9.2022 alkaen

klo 11-12.30


Kemissä ke 31.8.2022 alkaen

klo 16-17


Kerhosta vastaa

kanttori Leena Lomu

p. 044 511 5748

NUORTEN LAUANTAI-ILLAT OULUSSA


SYKSY 2022


la 4.9. Aloitus, tutus­tu­mi­nen, syksyn suun­nit­te­lua, pelailua


pe-su 23.-25.9. jatkis Koor­ti­las­sa Mu­hok­sel­la


la 1.10. "Han­nut­te­lu-ilta" :D  ...eli Hannu Oikarisen vetämä ilta (mukana myös iTuukka)


pe-su 7.-9.10. JY­VÄS­KY­LÄN KULMAKIVI-FESTARI!
Lue lisää:
www.onl.fi 


la 22.10. ikonit & lau­ta­pe­lit - Leena opettaa iko­ni­maa­lauk­ses­ta, tarjolla myös lau­ta­pe­le­jä


la 12.11. kirk­ko­lau­luil­ta & jou­lu­paas­toon las­keu­tu­mi­nen – eli herkkujen ilta 😊


pe 18.11. Yhden yön retki Kemin ort.kirkolle, jossa kokoöinen ju­ma­lan­pal­ve­lus (klo 20 - 02) jonka jälkeen yöpalaa ja yöpyminen kirkossa. Il­moit­tau­du etukäteen iTuukalle tai kanttori Leenalle vii­meis­tään ke 16.11. mennessä. Yh­teis­läh­tö Oulusta klo 18, paluu lau­an­tai­na il­ta­päi­väl­lä.  Ter­ve­tu­loa mukaan!


la 26.11. Me­gazo­neen! (Srk tarjoaa, mutta il­moit­tau­du 25.11. mennessä iTuukalle viestillä 0445115744)


Illat alkavat kirkossa vi­gi­lial­la klo 17, mutta jos ei pääse heti siihen mukaan niin ter­ve­tu­loa jouk­koom­me myöhemmin. Ker­ho­huo­neel­le siir­ry­tään kirkosta n. klo 18:30., jossa jatkamme pelien, yh­des­sä­olon, toisinaan leffojen / muun mukavan tekemisen parissa, pientä purtavaa unoh­ta­mat­ta :)

Illat päättyvät vii­meis­tään klo 21.30.


Aiheista saa mie­lel­lään esittää myös toiveita.


Ta­paa­mi­siin!


isä Tuukka

ja kanttori Leena


tuukka.rantanen@ort.fi
,044 5115 744

leena.lomu@ort.fi, 044 5115 748

Kris­ti­nop­pi­lei­ri kesällä 2023


Pohjois-Suomen or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta järjestää vuonna 2008 syn­ty­neil­le nuorille kris­ti­nop­pi­lei­rin 2.–8.7.2022 Koortilan lei­ri­kes­kuk­ses­sa Mu­hok­sel­la (Koor­ti­lan­tie 30, 91500, Muhos).

Leiri alkaa sunnuntai-iltana 2.7. klo 18 ja päättyy lau­an­tai­na 8.7. klo 13.


Pää­tös­li­tur­gia toi­mi­te­taan Oulun Pyhän Kol­mi­nai­suu­den ka­te­draa­lis­sa (Torikatu 74) sun­nun­tai­na 9.7. klo 10.

Kriparin ohjelmaan kuuluu or­to­dok­si­suu­teen tutus­tu­mis­ta, ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia, kes­kus­te­lua ryhmissä, leikkejä ja pelailua sekä mukavaa yh­des­sä­oloa.


Il­moit­tau­tu­mi­nen on käynnissä nyt, muista varata paikkasi ajoissa: p, 044 5115 741

pohjoinen@ort.fi 


Li­sä­tie­to­ja

isä Tuukka Rantanen

tuukka.rantanen@ort.fi 

Lasten päi­vä­lei­ri ke­sä­kuus­sa 2023

Pohjois-Suomen or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta järjestää päi­vä­lei­rin ala­kou­lui­käi­sil­le lapsille (7–13v.) ma-pe 5.-9.6.2023 seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Torikatu 74).

Päivän aikana leikitään, pelataan ja tehdään muuta mukavaa yhdessä sekä osal­lis­tu­taan lyhyisiin ru­kous­het­kiin ja ope­tus­tuo­kioi­hin.

Lei­ri­pap­pi­na toimii isä Tuukka Rantanen ja kant­to­ri­na Leena Lomu, lisäksi mukana on lei­rioh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen saaneita seu­ra­kun­nan nuoria. Lei­ri­päi­vien aikana osal­lis­tu­jil­le tarjotaan ateria ja välipala.

Leirin hinta on seu­ra­kun­nan jäsenille 25 euroa. Il­moit­tau­tu­mi­nen 31.5. mennessä

pohjoinen@ort.fi / 044 5115 741

Haluatko oh­jaa­jak­si leireille?

Pohjois-Suomen or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta hakee lasten ja nuorten leireille ohjaajia. Ohjaajan tulee olla vähintään 15-vuotias ja mie­lel­lään kris­ti­nop­pi­lei­rin käynyt.

Oh­jaa­jal­la tulee olla ONL:n lei­ri­noh­jaa­ja­kou­lu­tus tai kou­lu­tuk­seen tulee osal­lis­tua tämän kevään aikana.


Tietoja kou­lu­tuk­ses­ta saa ONL:n sivuilta: www.onl.fi sekä seu­ra­kun­nas­ta. Seu­ra­kun­ta maksaa en­sim­mäis­tä kertaa kurssille osal­lis­tu­vien osal­lis­tu­mis­mak­sun.


Ohjaajat valitaan en­sisi­jai­ses­ti Pohjois-Suomen or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan alueen ha­ki­jois­ta. Li­sä­tie­to­ja: pohjoinen@ort.fi / 044 5115 741.


HUOM! Lapin ja Kainuun kap­pe­li­seu­ra­kun­tien leirille haetaan alueiden omilta sivuilta.


Va­paa­muo­toi­set ha­ke­muk­set 31.3.2023 mennessä säh­kö­pos­tit­se pohjoinen@ort.fi tai osoit­tee­seen: Pohjois-Suomen or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta, Torikatu 74, 90120 Oulu. Kuoreen merkintä "ohjaaja".

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1666439026239_ak2kansi-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.