1639733177670_tornio%20kerllotorni-me.jpg

PYHIEN APOS­TO­LIEN PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO

Lukiokatu 1, Tornio

Isän­nöit­si­jä Antero Hyy­tiäi­nen p. 045 325 2995SYYSKUU

su 4.9. klo 10 liturgia

ke 7.9. klo 17 eh­too­pal­ve­lus, Or­to­dok­si­suus tutuksi -kurssi alkaa

la 10.9. klo 10 slaa­vin­kie­li­nen liturgia, isä Alek­sen­der Za­ne­mo­nets

Олександр Занемонець, Тел. 046 875 7319, alexander.za­ne­mo­nets@ort.fi

LOKAKUU

su 16.10. klo 10 liturgia

ke 19.10. klo 17 eh­too­pal­ve­lus, Or­to­dok­si­suus tutuksi -ilta


MARRASKUU

su 13.11. klo 10 liturgia


JOULUKUU

la 24.12. klo 10 joulun suuri eh­too­pal­ve­lusTAMMIKUU

la 7.1. klo 10 liturgiaTER­VE­TU­LOA MYÖS KEMIN JU­MA­LAN­PAL­VE­LUK­SIIN!

KA­TE­KU­MEE­NI­KURS­SI TORNIOSSA

Kevät 2022


JOKA TOINEN KES­KI­VIIK­KO klo 17.00


la 8.1. klo 10 liturgia, jonka jälkeen ky­sy­mys­ten ja kuu­lu­mis­ten äärellä kirk­ko­kah­veil­la

---> siirtyy myö­hem­pään ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi


ke 19.1. Or­to­dok­si­nen kirk­ko­vuo­si


ke 2.2. Sa­kra­men­tit, pyhät mys­tee­riot


ke 16.2. Raamattu ja traditio


ke 2.3. Paasto - miksi ja miten


ke 16.3. Ka­tu­muk­sen sa­kra­ment­ti


su 27.3. klo 10 liturgia, jonka jälkeen jälleen ky­sy­mys­ten äärellä kirk­ko­kah­vien merkeissä

Ka­te­ku­mee­ni­kurs­si on tar­koi­tet­tu kaikille or­to­dok­si­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le tai kirkkoon liit­ty­mis­tä har­kit­se­vil­le. Mukaan voi liittyä myös kurssin alkamisen jälkeen, tai ha­lu­tes­saan voi osal­lis­tua vain tiet­tyi­hin iltoihin. Koko­nai­suu­des­saan ka­te­ku­mee­ni­kurs­si tarjoaa mo­ni­puo­li­sen pe­rus­tie­to­pa­ke­tin or­to­dok­si­ses­ta 

uskosta, elämästä ja kult­tuu­ris­ta.


Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut!


Li­sä­tie­to­ja: isä Tuukka Rantanen

tuukka.rantanen@ort.fi / p.044 5115 744

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1666439026239_ak2kansi-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.