Ter­ve­tu­loa Pohjois-Suomen or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan sivuille!

Oulun, Lapin ja Kajaanin or­to­dok­si­set seu­ra­kun­nat liit­tyi­vät yhteen 1.1.2022.
Uudessa Pohjois-Suomen or­to­dok­si­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa on noin 4 500 jäsentä.
Seu­ra­kun­nan kes­kus­paik­ka on Oulu ja kirk­ko­her­ra­na toimii rovasti Marko Patronen.
Lapin ja Kajaanin seu­ra­kun­nat ovat nyt Pohjois-Suomen seu­ra­kun­taan liit­ty­nee­nä nimeltään Lapin kap­pe­li­seu­ra­kun­ta ja Kainuun kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.
Kap­pe­li­seu­ra­kun­tien ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten il­moit­ta­mi­nen sekä muu ajan­koh­tai­nen pai­kal­li­nen tie­dot­ta­mi­nen hoituu edelleen alueen omien net­ti­si­vu­jen kautta.
Tutut työn­te­ki­jät jatkavat teh­tä­vis­sään kaikilla alueilla myös yh­dis­ty­mi­sen jälkeen.
Pohjois-Suomen or­to­dok­si­sel­le seu­ra­kun­nal­le on mar­ras­kuus­sa 2021 valittu seu­ra­kun­nan­val­tuus­to, jossa on edustajia kaikkien yh­dis­ty­vien seu­ra­kun­tien alueilta.
Pohjois-Suomen seu­ra­kun­nan kanslian säh­kö­pos­tio­soi­te pohjoinen@ort.fi on nyt käytössä.
Tällä si­vus­tol­la tie­do­te­taan paitsi koko seu­ra­kun­taa kos­ke­vis­ta asioista, myös eri­tyi­ses­ti Oulun seu­ra­kun­nan alueen ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­ta ja toi­min­nas­ta.
Uudet net­ti­si­vut ovat vielä ke­hi­tys­työn alla ja niistä voi antaa pa­lau­tet­ta ja toiveita osoit­tee­seen tuukka.rantanen@ort.fi
Oulun, Meri-Lapin, Pohjois-Poh­jan­maan ja Koil­lis­maan  ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja toi­min­taan pääsee klik­kaa­mal­la etusi­vul­la olevia valikkoja (Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set, Kerhot ja kuorot jne.) tai yllä olevaa valikkoa joka näyttää tältä:

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1666439026239_ak2kansi-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.