DIAKONIA-AAMIAINEN

Oulun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­sa­lis­sa (Torikatu 74)

tors­tai­sin klo 9.00–10:30


Aamiainen on maksuton.


Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!


Mikäli haluat mukaan va­paa­eh­toi­sek­si
seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­tii­miin, ota rohkeasti
yhteyttä. Li­sä­tie­dot: Ritva Paananen  
p. 044 075 2323, ritva.paananen9@gmail.com 


Voit myös käydä täyt­tä­mäs­sä oheisen lomakkeen jonka kautta voit kertoa millä osa-alueella dia­ko­nia­työs­sä haluaisit olla mukana.


Li­sä­tie­toa seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työs­tä:


Kirk­ko­her­ra Marko Patronen

p. 044 5115 742

marko.patronen (at) ort.fi


Pappi Tuukka Rantanen

p. 044 5115 744

tuukka.rantanen (at) ort.fi

LÄ­HE­TYS­PII­RI


SEU­RA­KUN­NAN LÄ­HE­TYS­PII­RIN TOI­MIN­NAS­TA


"Jos Kirkko lakkaa tekemästä lä­he­tys­työ­tä, niin se lakkaa olevasta Kirkko." - isä John Meyen­dorff

Oulun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan lä­he­tys­pii­ri pe­rus­tet­tiin 11.12.2001. Isä Matti Porkka toimi silloin Or­to­dok­si­sen lä­he­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa. Hän pyysi, että pe­rus­tai­sim­me Ro­va­nie­men lä­he­tys­pii­rin tapaan Ouluunkin lä­he­tys­pii­rin.

Ku­lu­nei­den vuosien aikana on pidetty kah­vi­tuk­sia, ar­pa­jai­sia ja tekemällä käsitöitä myyntiin. Olemme  myös osal­lis­tu­neet eri­lais­ten kokousten ja ti­lai­suuk­sien tar­joi­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä lä­he­tys­työn hyväksi.

Vuonna 2003 osal­lis­tuim­me ke­nia­lai­sen An­nas­tacia Wainainan kou­lu­tuk­seen. Hän tuli Espooseen Laurea-ins­ti­tuut­tiin opis­ke­le­maan sai­raan­hoi­ta­jak­si. Hänen tuekseen pe­rus­tet­tiin tu­kiyh­dis­tys. Lä­he­tys­pii­rim­me tuki häntä koko kou­lu­tuk­sen ajan. Keräsimme rahaa myös kahdelle ke­nia­lais­ty­töl­le, jotka opis­ke­li­vat Ngorun or­to­dok­si­ses­sa op­pi­kou­lus­sa.


Nykyisin Lä­he­tys­pii­rin avus­tus­työ koor­di­noi­daan Suomen or­to­dok­si­sen kirkon kan­sain­vä­li­sen diakonia- ja lä­he­tys­työ­jär­jes­tö Fi­lant­ro­pian kautta, ja avus­tutuk­sia kerätään tällä hetkellä mm. kah­vi­ti­lai­suuk­sien ja ar­pa­jais­ten tuotoilla.

Ter­ve­tu­loa mukaan toi­min­taam­me kaikki lä­he­tys­työs­tä kiin­nos­tu­neet!

Ota rohkeasti yhteyttä:

Lä­he­tys­pii­rin pu­heen­joh­ta­ja

Sinikka Purola

puh. 045 111 0339

sinikka.purola@luukku.comTutustu Suomen or­to­dok­si­sen kirkon kan­sain­vä­li­sen diakonia- ja lä­he­tys­työ­jär­jes­tö Fi­lant­ro­pian toi­min­taan tästä.POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1666439026239_ak2kansi-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.